PRAVIDLA ZÁVODU

Každý závodník by měl před startem v naší sérii znát a respektovat naše pravidla. :)

1. Sportovní chování

 • Závody se z větší části řídí pravidly České triatlonové asociace (dále jen ,,ČTA"). Pokud je tedy závod bezhákový, musí se dodržet stejná pravidla (rozestupy mezi závodníky), jako uvádí ČTA. 
 • Na každém závodě, ve kterém je součástí cyklistika, musíte mít po celou dobu cyklistiky a běhu v depu zapnutou helmu na hlavě a kolo musí být v pojízdném stavu (výjimkou jsou kola, která se rozbijí v průběhu závodu a které je možné opravit za účelem pokračování v závodě). Zároveň po celou dobu závodu (výjimkou je plavání) musíte mít zahalený hrudník (např. tričkem, dresem,...).
 • Souhlasíte s tím, že budete závodit v rámci fair-play a nedopustíte se žádného ohrožení sebe, jiných účastníků závodu, pořadatele či majetku třetích osob.

2. Škody a újmy na zdraví

 • Za vzniklé škody a újmy na zdraví, které si způsobí, zodpovídá každý účastník naší akce sám. Doporučujeme sjednat si individuální pojištění.
 • Pořadatel má právo akci zrušit/přeložit na jiný termín dle svého výběru v případě nepřízně počasí, která by razantně ovlivnila bezpečnost závodu. Pořadatel se zavazuje v takovém případě startovné vrátit zpět na účet těm, kteří o to požádají e-mailem na info@pallavicini.cz, či na Facebooku (Labská VÝZVA). Ostatním jej převede na nový termín akce.

3. Platební podmínky

 • U každého závodu jsou pevně stanoveny platební podmínky již na samostatných stránkách dané akce. Z pravidla platí, že je nutné odeslat platbu nejpozději v pátek týden před závodem. Pokud platba dorazí déle než v pondělí před akcí, je třeba doplatit rozdíl mezi původní cenou a cenou zvýšenou dle našeho ceníku. Tento doplatek je možné provést na místě.
 • Každé vlastní dítě ve věku od 8 do 15 let může startovat zdarma, a to za podmínky, že závodí alespoň 1 z jeho rodičů. Tuto slevu je možné uplatnit pouze tak, že se oba zaregistrují do stejné akce, rodič zaplatí své startovné a do poznámky u registrace dítěte zadá informaci, že prosí o startovné zdarma pro své dítě (+ napíše jeho celé jméno). Tuto slevu je možné uplatnit také na místě, ale musí proběhnout zaregistrování dítěte zdarma dříve, než rodič zaplatí své startovné a opustí místo prezence. Po té již není možné žádné dítě zaregistrovat zdarma.

4. E-maily a marketingové účely

 • Účastí na naší akci souhlasíte se zasláním e-mailů týkající se daného závodu (např.: platební podmínky, upozornění na změnu, výsledky z akce, či zaslání fotografií).
 • Svou účastí také souhlasíte se zasíláním e-mailů týkající se naší série (např.: pozvání na jiné naše akce a vyhlášení série, kde se uděluje náš titul Labského Muže/Ženy daného roku).

5. Fotografický (+video) záznam z akce

 • Souhlasíte také s tím, že z našich akcích je pořizován fotografický (+video) záznam, který je dále umístěn na webové stránce www.fotografsportu.cz. Fotografie jsou za účelem zkvalitnění našich služeb a podpory fotografů, kteří na naši akci jezdí vytvářet Vám vzpomínky, zpoplatněny předem stanoveným poplatkem dle ceníku na naší webové stránce www.labskavyzva.cz.
 • Fotografie budou použity také k marketingovým a propagačním účelům společnosti Labská Výzva a FotografSportu.cz, s čímž souhlasíte svou účastí.

Pravidla pro udělení titulu Labský Muž/Žena jsou uvedeny přímo na stránce, která tento titul vysvětluje.